Димитър Петков Млячков - голямото сърце на биологията

Димитър Петков Млячков - голямото сърце на биологията Димитър Петков Млячков - голямото сърце на биологията
28.10.20 12:40

 "Волята е коренът, знанието е стъблото и листата, а чувството е цветето." 

Стерлинг

Димитър Петков Млячков е роден на 12 декември 1940г. в с. Бяга - Пещерско. През 1959г. завършва средното си образование в Пещерската смесена гимназия, а през 1965г. и Висш педагогически институт в Пловдив, специалност биология и химия. След своето завършване започва работа в ТВУ „Христо Смирненски“-Батак, където работи до 1971г.

 През 1971г. започва работа в СОУ „ Св. Климент Охридски“ – Пещера като учител по биология, където работи цели 25 години.

 Димитър Млячков не е един обикновен учител. Всички новости в биологията са в неговото полезрение, а часовете при него са забавни, интересни и винаги недостатъчни за учениците му. Неговата сила е в преподаването на урока – емоционално, информативно, поднесено без парадност, пози и клишета. Учителят Млячков издига знанието в престиж и още приживе се превръща в легенда, давайки шанс и криле на много красиви умове.

 Димитър Млячков спечелва признателност и уважение от поколения ученици, колеги, ръководители и заради своя характер – благ, спокоен, уравновесен и тактичен. Дирята, която той оставя в образователното дело на града е голяма, светла и без съмнение няма да избледнее.

 Димитър Млячков работи като учител в ЕСПУ „Св. Климент Охридски“ до самата си смърт на 26 юни 1995г., която го покосява едва 55 годишен.

 

  

 

Източници:

- спомени на родственици

- Попчев, Ст. Статия в.„Родопска искра“-1995г.