Кметът на Пещера с навременна намеса

Кметът на Пещера с навременна намеса c
12.08.21 16:15

След постъпил сигнал в социалните мрежи за неграмотно изписване на паметна плоча на територията на община Пещера, кметът на града Йордан Младенов обеща навременно вземане на мерки за отстраняване на същите, а именно:

- По отношение на допуснатите правописни и пунктуационни грешки, съдържащи се в мемориалната плоча, поставена на входа на бившето казармено поделение в града 

- По отношение на установената дата в раждането и смъртта на Осман Нури-Ефенди, наричан Спасителят на Пещера.

 

Редакцията на сайта ни благодари зя предприетите мерки по отношение на отстраняване несъответствията и удостоверяване на историческата действителност.

 

Напомняме, че същите са допуснати от предишното ръководство на общината в лицето на г-н Стелиян Варсанов и г-н Николай Зайчев.