Надежда Бориславова Чолакова - когато химията не е скучна

Надежда Бориславова Чолакова -  когато химията не е скучна Надежда Бориславова Чолакова -  когато химията не е скучна
13.10.20 12:03

Ако чудесата могат да бъдат написани с помощта на химични формули, хората биха повярвали в тях по-лесно.“

Сесилия Ахърн

 

 Надежда Бориславова Чолакова е родена на 11 ноември 1936г. в Пещера.  След завършване на средното си образование записва да учи висше образование със специалност „Химия“ и след дипломирането си започва работа в Пещерската смесена гимназия.  

 Тя е преподавател по химия, носител на първи клас квалификация. За нея учениците й твърдят, че превръща скучните уроци по химия в едни от най-интересните и чакани с нетърпение часове. Привличала е като с магнит вниманието на всички свои възпитаници и с изключително бодрия си нрав е успявала да предаде важни за науката знания. Подготовката, която получават от нея дава резултат на кандидат-студентските изпити. Дава изключително добра подготовка на бъдещи лекари, научни сътрудници, преподаватели и др.

Надка Чолакова е един изключително деен човек и преподавател. Заради своята активност тя е избрана за Секретар на Общинския методически кабинет към който са изградени осем секции, комплектовани с учители от всички училища в Общината. Тази секции са: „Начални учители“, „Български език и литература“, „Чуждоезиково обучение“, „Математика и физика“, „Екология и химия“, „Естетически дисциплини“, „Трудово и производствено обучение“ и „Професионално образование“. Периодът на функциониране на кабинета е в годините 1983-1990г.

  По нейно настояване е оборудван и специален кабинет за нуждите на предмета Химия, в който да се провеждат и експерименти в кабинетна среда и разполага с три помещения-аудитория, хранилище и лаборатория. По този начин е осигурена една съвременна материална база за осъществяване на обучителния процес.

 Надежда Чолакова напуска този свят на 4 юли 2009г.

 

Източници:

  • Спомени на родственици
  • Попчев,Ст. „Пещерската гимназия на 80 години“