Никола Георгиев Иванов -с уважение към земята и природата

Никола Георгиев Иванов -с  уважение към земята и природата Никола Георгиев Иванов -с  уважение към земята и природата
27.10.20 09:33

"Не за училището – за живота да се учим"

Луций Сенека

   Никола Георгиев Иванов е роден на 9 януари 1925г. в подбалканското село Козарско -Пещерско. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Лозаро-винарския техникум в град Плевен. Продължава по придобитата квалификационна степен и висшето си образование във Висшия селскостопански институт „Васил Коларов“ в град Пловдив.

 След завършване на висшето си образование Никола Иванов има желание да се отдаде на агрономската професия, но поема по трудния и благороден път на учителя в Техникум по тютюна „Атанас Ченгелев“, който за времето си е единственото училище по тази специалност и изпитва остра нужда от преподавателски кадри по специализираните предмети, които изучават учениците.

 Директор на училището до 1952г. е Георги Галанов, а до 1960г. е Седеф Янакиев. Заради своите организационни качества Никола Иванов е избран за заместник-директор на училището.

 На своите многобройни ученици учителят Иванов предава огромната си любов към земята и българската природа.

 Житейският му път свършва на 22 януари 2011г.

Източници:

- спомени на родственици

- Попчев, Ст. „150 години светско училище в Пещера“