Петър Николов Галанов – неуморният професор

Петър Николов Галанов – неуморният професор Петър Николов Галанов – неуморният професор
25.10.20 13:54

 

„ Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие.“ –  Алберт Айнщайн

Проф.  Николов Галанов е роден на 29 юли 1934г. в София , където по онова време работи семейството му. През 1952г. завършва СПУ, а през 1956г. завършва и висшето си образование специалност физика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 Веднага след завършване на своето висше образование започва работа като учител по физика в Пещерската смесена гимназия до 1959г. През есента на 1959г. започва работа като преподавател по физика в строителния техникум в София, а веднага след това -през 1960г. започва работа в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като асистент , а през 1972г. – като главен асистент. 

 Петър Галанов записва задочна аспирантура в Москва, където успешно защитава кандидатска дисертация на тема „Ефективност на различните форми и методи за проверка и оценка на ученическите знания по физика“. Това прави още по-ефективна неговата работа като асистент по методика на физиката. През 1986г. е хабилитиран за доцент, а през 1995г. с протокол № 12 на ВАК е хабилитиран за професор.

 Проф. Галанов има стотици публикации у нас и в чужбина, в педагогически и научни издания. Той е първият професор в България по методика на обучението по физика.   Десетилетия наред взима участие в национални и международни научни конференции и семинари. 

 Според руския методист-физик Василий Разумовски  проф. Галанов е един от учените, които имат най-съществен принос  в дидактиката и преподаването като решаване на проблемите за развитие на творческите ученикови знания чрез обучението по физика, компютъризация на обучението и внедряване постиженията на науката в практиката.

 Под ръководството на проф. Петър Галанов главният учител по физика Матей Терзиев построява в училището през 1969г. Първи български клас-автомат система „КОМПАГ-69“ за програмична проверка и оценка на ученическите знания по физика и останалите предмети. Този опит, придобит в пещерското училище, бива споделен и приложен в стотици училища в последствие.

 

 Проф. Петър Николов Галанов умира на 23 януари 2018г. в София.

Източници:

  • Попчев, Ст. „150 години светско училище в Пещера“
  • Попчев, Ст. „Светла летопис 90 години Пещерска смесена гимназия“