Представяме Ви Николай Александрович Семашко

Представяме Ви Николай Александрович Семашко c
02.07.19 06:11

Николай Александрович Семашко е роден на 8 септември 1874 г. в семейството на учител в село Ливенское, Русия.

През 1895г. завършва Медицинския факултет на Имперския Московски университет.

През 1893г. става член на марсиския кръг, арестуван е и осъден на заточение, където практикува лекарската си професия. През 1905г.отново е арестуван и в ареста се разболява от туберколоза. Освободен е срещу голяма гаранция и в очакване на присъда, незаконно избягва в чужбина. През 1906г. живее в Швейцария, след което се премества в Париж. 

През 1912г, след началото на Първата Балканска война и по покана на Международния червен кръст заминава за Сърбия, където оглавява болницата в Парачин. През 1913г. участва в социалдемократическото движение в България и Сърбия. През 1914г., в началото на Първата световна война, е интерниран от българските власти като гражданин на вражеска страна.

През 1916г.-1917г. работи като окръжен лекар в градовете Пещера и Котел. Получава разешение от българското правителство да се върне в Русия, като след Октомврийската революция става Първи комисар по здравеопазването на РСФСР и под негово ръководство се разработва и внедрява в здравеопазването система, наречена на негово име.

В България и в целия социалистически лагер, в здравното осигуряване е въведена т.нар. система „Семашко”. Системата „Семашко” е твърде проста за разбиране: всеки гражданин със самото си раждане е здравно осигурен и на това основание има право на всестранна безплатна медицинска помощ. При тази здравна система парите за лечение пак идват от данъците на населението, но не съществува изрична здравноосигурителна вноска. Лекарите получават твърдо заплащане за извършвана дейност, а не за всеки отделен случай. Характеризира се още с централизирано вземане на решения и администриране на здравния сектор както в областта на общественото здраве, така и в областта на лечебното здравеопазване.

През 1944г. Николай Семашко получава званието Академик от Академията на медицинските науки.

Умира на 18 май 1949г. в Москва.