Рубрика "Пещерци" представя Михаил Каролиди

Рубрика "Пещерци" представя Михаил Каролиди c
18.04.19 08:52

МИХАИЛ /МИХАЛАКИ/ Д. КАРОЛИДИ
Пещерец. Крупен търговец, който е регистриран и работи в тогавашния Първи район на град Пловдив. За времето, в което е живял Михаил /Михалаки/ Каролиди, е модерно заможните хора да имат гръцко поданство, като основанията за това били, че е по-добре да си поданик в Християнска Гърция, отколкото такъв на Негово Императорско Величество Султана в Османската империя. Имайки тази възможност Михаил /Михалаки/ Каролиди е признат за гръцки поданик от гръцкото Консулство в Пловдив. Работейки с мащаб, Михаил Каролиди натрупва значително състояние за времето си, което се изразява в : недвижими имоти в Пещера и Пловдив, движими имоти, състоящи се в готови пари, златни левове и ипотечни записи, намиращи се в Българската народна банка, клон Пловдив. Тези суми за времето си са били истинско несметно богатство, което логично е и предпоставка за създаване на проблеми. След смъртта на Михаил /Михалаки/ Георгиев, неговата по-голяма сестра Екатерина Ст. хАндреева заплаща на Гръцкото консулство в Пловдив налог върху безвъзмедно придобитото имущество-движимо и недвижимо, която тя получава като единствен наследник на брат си Михаил, предвид обстоятелството, че същият е бил по документи гръцки поданик. Въпреки това българската държава, налага с мито от 3% сумите, които са описани като наследство на Екатерина. Платила вече веднъж данък, същата се възпротивява срещу това решение на Българската държава и започва съдебна битка, която се води не от кой да е адвокат, а от бележития пещерец Михаил Такев. Довереникът на Екатерина Ст. х Андреева-адвокат Михаил Такев, обжалва решението за облагане с фиск сумата от 250 000лв. Делата са тежки и изтощителни. Защитата, в лицето на Такев, стъпва на факта, че следва да бъде отменено Постановление за облагане с мито на Екатерина Андреева, тъй като тя е заплатила мито по въпросното наследство в гръцкото консулство, понеже покойният й брат Михалаки Д. Каролиди е признат от българското правителство за гръцки поданик. Държавата, в лицето на адв. Раданов, стои на тезата, че ако това обстоятелство освобождава гръцките поданици от плащането мито за наследството, което те получават, с това не могат да се ползват отоманските, в случая българските поданици и съгласно международното право, не е налично двойно облагане на сумите от наследодателя. Тези съдебни перипетии продължават години след смъртта на Михаил /Михалаки/ Каролиди и след тяхното приключване чак през 1903 г., Екатерина Ст. хаджи Андреева дарява имот в гр.Пещера и започва строителството на начално училище. Сестрата на Михаил Каролиди прави и още едно дарение, но този път парично - 20 000 златни лева отново за подпомагане на началното образование в Пещера. Във връзка с него името на Екатерина Ст. хаджи Андреева е вписано в Златната книга на дарителите към тогавашното Министерство на народното просвещение. Така, волята на дарителя-радетел Михаил Кролиди е изпълнена. Днес училището носи името „Михаил Каролиди”, а на 11.05.2018г. отпразнува своята 115-та годишнина.

Горещи благодарности на г-н Георги Шопов от Исторически музей-Пещера!

Информация: http://numihailkarolidi.com/, архив "РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕНЪ СЪДЪ"
Снимка: http://numihailkarolidi.com/