Рубрика "Пещерци" представя проф.Евдокия Динчева

Рубрика "Пещерци" представя проф.Евдокия Динчева c
18.04.19 09:15

ЕВДОКИЯ СОТИРОВА ДИНЧЕВА
Родена в Пещера през 1926г. През 1950 г.завършва ветеринарно-медицинския факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Специализира в тогавашните социалистически страни - ГДР, Чехословакия и Югославия. През 1955г. става кандидат на ветеринарно-медицинските науки. От 1950 до 1953г. е Аспирант във ветеринарно-медицинския факултет на СУ София. От 1950 до 1972г. е асистент в учебното заведение, а през 1972г. получава научна степен доцент. През 1981г. получава научната степен професор по ветеринарно-санитарна експертиза в университета в Стара Загора. Има близо 80 публикации и научни труда в областта на хранителната микробиология. Издава ценно практическо ръководство по ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход. Тя един от факторите, при определяне на стандарти – Български Държавен Стандарт за произвежданите хранителни продукти от животински произход. Нашата съгражданка е създател на различни марки сирена и кашкавал. Няма мандра, която за технологичното производство на продукти, производни от мляко, да не използва нейните трудове. Автор е и на учебник по ветеринарно – санитарна експертиза. През 1991г. се пенсионира. Отдадена изцяло на своите трудове и научно-преподавателска дейност, Евдокия Динчева остава неомъжена. За съжаление, става жертва на телефонна измама, която я оставя без спестявания. Странното в случая е, че това е една от първите подобни криминални прояви за времето си, когато мобилните телефони са все още лукс и хората осъществяват връзката по между си с аналогови телефонни стационарни апарати. В следствие на преживения стрес и унижение, възраст проф. Динчева получава инсулт и умира на 12.02 2009г. в София. Нейните роднини я описват като един лъчезарен, приветлив и усмихнат човек.

Източници – Енциклопедичен речник Пещера- Ан.Пунев
Алманах-СУ „Св.Климент Охридски”
Специална гореща благодарност за предоставената информация и снимка на Светла Георгиева и Елена Коцева!