Рубрика "Пещерци" представя Анастасия Мицова - госпожата по химия

Рубрика "Пещерци" представя Анастасия Мицова - госпожата по химия c
20.10.21 15:34

 Анастасия Иванова Мицова е родена на 28.02..в Пещера. Завършва средното си образование

в гимназията в родния град. Висшето си образование завършва в Университета "Св.Климент Охридски"

в София със специалност химия.   

 Тя е позната на града като "госпожата по химия".  

В продължение на 24 години е учила стотици ученици на ОУ "Великият Октомври", след това

преименувано на ОУ "Св.Патриарх Евтимий".

 Тя създава интерес и любов към химията. Училището се е гордяло с доброто представяне на

нейните възпитаници на проведените олимпиади, вечери и състезания по химия.

В реалния живот много от възпитаниците й избират професията на учителя по химия, лекаря, инженер-

химици и др.

 Госпожа Мицова достойно се представя на национални четения, конференции по химия, с което защитава 

името и реномето на училището и града.

 Целият й професионален път е посветен на преподаването на знания на учениците по химия. Тя е безспорният

авторитет на химията в града.

Желаем здраве и дълголетие на нашата госпожа по химия!