Рубрика "Пещерци" представя Димитрия Ламбрева - животът и словото на биологията

Рубрика "Пещерци" представя Димитрия Ламбрева - животът и словото на биологията c
26.10.21 13:18

Димитрийка Петкова Ламбрева е родена на 6 ноември в с.Бяга.

Основното си образование завършва в ОУ”Христо Ботев”,а средно-в ЕСПУ

”Девети септември”(сега СУ”Народни будители”)град Брацигово. 
Учителска правоспособност придобива в УИ”Дичо Петров”гр.Смолян, със специалност


„учител по биология,химия,география и музика”,след което продължава и завършва


висшето си образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,

с професионална квалификация „учител по биология” и „учител по химия”.


Професионалният й път като учител започва на 1972г.от ОУ”Любен
Каравелов”гр.Пещера,където работи до 1979 г.
От 1979 г. до пенсионирането си работи в ОУ”Петко Рачов
Славейков”гр.Пещера.

Професионалният й стаж в това училище преминава като :


-учител по биология-от 1.09.1979 г. до 7.11.1994 г.
-цеи 16 години е директор на ОУ”Петко Р.Славейков,с работодател Регионално управление на
образованието,гр. Пазарджик.

В този период училището разработва и внедрява нови учебни планове за работа с учениците (учебен план
за ранно чуждоезиково обучение, учебен план за ранна спортна подготовка и др.),участва в
съвместни проекти с различни институции,успешно интегрира деца и ученици от различни
общности.


Работата й в училище е съпътствана с множество обучения и курсове,някои от които-
управление на проекти,управление на училището,завършен курс по английски
,език,завършен курс за придобиване на компютърни умения,участия в областни
биологически конференции.


За педагогическата си работа през 2009 г. е излъчена за” Директор на годината”от община
Пещера,а през 2010 г.е поканена и участва в държавен прием по повод Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост, под егидата на Президента на
Република България.


След пенсионирането си до 2020 г.работи като учител в Учебен образователен център
гр.Пловдив.
Обича да прекарва свободното си време с децата си, обича да чете книги и да пътува.

 

Бел.ред. Част от екипа ни са възпитаници на г-жа Ламбрева и с обич и носталгия си спомнят

не само интересните й  часове по биология,  но и нейните жестове, изрази, напътствия, съвети...

Желаем Ви безкрайно щастие и дълголетие, г-жо Ламбрева!