Рубрика "Пещерци" представя Екатерина Велева - една уникална учителка

Рубрика "Пещерци" представя Екатерина Велева - една уникална учителка c
21.10.21 14:19

 Екатерина Стоянова Велева е родена на 28 март в Пещера. Първо завършва Начално училище "Алеко Константинов" в Пещера,

след това прогимназията "Петко Р. Славейков", а средното си образование в СПУ "Климент Охридски" - Пещера.

 От 1966г. до 1968г. е студентка в Учителски институт "Д. Петров" в Смолян, където завършва със специалност начален учител.

От 1973г. до 1978г. следва във Философския факултет на СУ "Климент Охридски" ,където се дипломира със специалност Педагогика, история и философия.

От 1985г. до 1986г. специализира "Теория на обучението и възпитанието" в СУ "Климент Охридски" и защитава дипломна работа на "Специфика при 

ограмотяването на деца билингви".

 В своята кариера Екатерина Велева изминава следните стъпки:

От 1968г. до 1976г. е начален учител в НУ "Васил Левски" в Пещера 

От 1976г. до 1980г. е начален учител в НУ "Христо Ботев" в родния си град

От 1980г. е назначена за началник отдел "Просвета" към Общински съвет-Пещера

От 1984г. е назначена за инспектор начално образование към ОНс - Пазарджик, като отговаряща за общините Пещера,

Брацигово, Батак и Панагюрище.

От 1987г. до 1990г. отново е назначена за началник "Просвета" към Общински съвет-Пещера

От 1990г. е начален учител в НУ "Иван Вазов" със сегашно име "Михаил Каролиди".

След като през 1995 г. спечелва конкурс е назначена за инспектор начално образование в РИ на МОН в град Пазарджик, като 

работи сама за целия регион.

От 1999 г. е начален учител в СОУ "Климент Охридски" в Пещера, където е и  преподавател по история и философски дисциплини

до самото си пенсиониране през 2006г.

 Екатерина Велева е носител на :

- II клас квалификация, придобита през 1987г.

- значка "Отличник на МОН" от 1991г.

- I клас квалификация от 1995г. за поместени рецензии за учебни помагала, споделен опит като учител за сп. "Начално образование"

 Заедно с проф. Александър Маджаров Екатерина Велева е рецензент на научния труд "Методически насоки за ограмотяване на деца,

за които българският език не е майчин", издание на МОН в две части.

 

 А зад цялата тази уникална и изключително внушителна автобиография стои едно огромно сърце и една

безггранична вселена от знание, любов, мъдрост, всеотдайност и човечност, които децата и до днес обожават.

 

Чест и почитания от целия екип на сайта ни за Екатерина Велева!