Рубрика "Пещерци" представя Христина Петрова - фантастичната учителка по физика

Рубрика "Пещерци" представя Христина Петрова - фантастичната учителка по физика c
17.10.21 14:52

  Христина Янакиева Петрова е родена на 28.09. в град Пещера.

Завършва своето средно образование през 1964г. в СПУ "Климент Охридски" в родния си град.

Веднага сед това е приета да учи във Висшия педагогически институт в Пловдив със специалност

физика и математика.

Завършва висшето си образование през 1969г. и веднага започва работа като учител по физика и

математика в СПУ "Климент Охридски" в Пещера.

 През 1982г. придобива II клас квалификация в СУ "Климент Охридси", а през 1989г. получава звание Старши учител.

 Пенсионира се през 2000г. в ЕСПУ "Климент Охридски"-Пещера.

За своите възпитаници Христина Петрова остава фантастичният преподавател, който ги е накарал да повярват в магията на 

физиката.

Чест и почитания и от нашия екип!