Рубрика "Пещерци" представя Мария Балабанова - прелестната преподавателка по руски език

Рубрика "Пещерци" представя Мария Балабанова - прелестната преподавателка по руски език c
15.10.21 08:54

 Малия Павлова Балабанова е родена на 2 октомври в с.Микрополис /Драма-Гърция/.

Още, когато е невръстна семейството й се преселва в Пещера, където Мария завършва своето средно образование

в ССТ "Атанас Ченгелев".

Приета е да учи в Пловдивския учителски институт "Тодор Самодумов" със специалност български език и литература и втора

специалност руски език.

След завършването си започва работа като учител по български език и литература и руски език в ОУ "Христо Ботев" - с. Исперихово, 

където работи 10 години, от които последните три години и като директор на учебното заведение.

 Професионалната кариера на Мария Балабанова продължава като учител по български език и литература и  руски език в ОУ "Великият

Октомври" в Пещера, където тя работи четири години.

 В последствие е назначена за учител в ОУ "Любен Каравелов" , а от създаването на ОУ "Петко Р. Славейков" до своето пенсиониране

Мария Балабанова работи като учител по руски език в него.

За своите възпитаници тя остава най-прелелстната учителка, която ги учи с любов и търпение на руски език, а за колегите си Мария и до сега е един прекрасен и скъп приятел.

Тази година Мария Балабанова посрещна своя юбилей, а ние й желаем здраве, обич и дълголетие!