Рубрика "Пещерци" представя Мария Кермедчиева - енергичната преподавателка

Рубрика "Пещерци" представя Мария Кермедчиева - енергичната преподавателка c
16.10.21 13:26

 Мария Иванова Кермедчиева е родена на 31 юли в гр. Мъглиж. Завършва Висш селскостопански институт в Пловдив със специалност

лозаро-градинарство през 1963г. През 1963-1964г. работи като главен агромном в ДЗИ-Панчарево, , Кюстендилско.  

През 1964г. започва работа като учител в Техникум по тютюна "Атанас Ченгелев" в Пещера, където работи повече от 18 години.

Изключтелно енергична и трудолюбива, тя преподава по растениевъдство, икономика на селското стопанство, автоматизация

на производството. Води и кръжок по бродерия с народни мотиви. Включва се активно във всички културни мероприятия на учебното 

заведение. Увлича в устрема си десетки свои ученици, които и до днес носят топъл спомен за нея.

 Мария е активна и в обществената си дейност. от 1981 до 1987г. е председател на Общинския комитет на Отечествения фронт в гарад, от 1987

до 1988г. е секретар на Общинския комитет на БКП-Пещера, от 1988 до 1991г. е секретар на Общински съвет - Пещера.

Избирана е за общински съветник от 1981 до 1999г. Дългогодишен член а настоятелството на читалището в града.

Един от първите представители на частна застрахователна компания в Пещера.