Рубрика "Пещерци" представя Васка Симонова - нежната сила на музиката

Рубрика "Пещерци" представя Васка Симонова - нежната сила на музиката c
25.10.21 12:28

 Васка Георгиева Симонова е родена на 16 декември в Пещера.

След завършване на средното си образование е приета за студентка във

Висш музикално-педагогически институт - Пловдив, който завършва през 1972г.

Веднага след като се дипломира Васка Симонова започва работа като учител по музика 

в ЕСПУ "Климент Охридски" в родния си град, където преподава от 1972г. до 1975г.

 През 1975г. започва работа като преподавател в Педагогическия институт за детски учителки

в гр. Пазарджик. Тази длъжност тя заема до 1982г. През същата година отново се завръща

като преподавател в СОУ "Климент Охридски" в Пещера. Участва в редица инициативи като

част от тях са:

- регионални педагогически четения ,

- общински прегледи на художествената самодейност; 

- окръжни прегледи на художествената самодейност.

 Тя е била и член на настоятелството към чителището в родния град.

За стотиците свои възпитаници г-жа Симонова си остава онази нежна сила на музиката,

която възпитава любов , уважение и съпричастност към творчеството, а поколения нейни

ученици продължават да помнят и припяват мелодиите, научени от нея.

 

Чест и почитания към делото на Учителя и пожелание за здраве и вдъхновение от целия ни екип!