Рубрика "Пещерци" представя Виолета Ташкова - всеотдайната учителка

Рубрика "Пещерци" представя Виолета Ташкова - всеотдайната учителка c
18.10.21 16:03

Виолета Атанасова Ташкова е родена във Велинград.

Завършва висшето си образование в Института за начални учители в град София. След като се омъжва в

Пещера започва работа в училище "Любен Каравелов", а след това в Начално училище "Михаил Каролиди",

което към този момент е базово за района. В това училище работи под ръководството на Васил Каландаров

за групова работа на учениците в час. Методите, които използват в учебния процес Виолета Ташкова и

колежките й Недка Стоичкова и Райна Гагова описват в доклади, които изнасят в ИУУ- Стара Загора,

в национална конференция-Русе и в национална конференция - Булгас.

 Резултатите от така изнесените пред учителите доклади от окръга и цяла Южна България показват, че се

постигат високи показатели в работата с ученици и този експеримент е успешен и интересен както за училището,

така и за самите преподаватели.

 Пенсионира се като учител в НУ "Михаил Каролиди", а учениците й ще я запомнят като всеотдаен и любим учител