Рубрика "Пещерци" представя" Йовко Раканов- внушителната сила на историята

Рубрика "Пещерци" представя" Йовко Раканов- внушителната сила на историята c
22.10.21 15:12

 Йовко Тодоров Раканов е роден на 4 юли 1942г. в Гърция в семейството на военнослужeщ.

Средното си образование получава в Пещерската смесена гимназия "Климент Охридски".

След отбиване на военна служба кандидатства и е приет за студент в СДУ "Климент Охридски" -

град София със специалност История и Български език и литература.

 След своето завършване започва работа като преподавател в Селско-стопански техникум по тютюна

"Атанас Ченгелев" в Пещера.

 През 1993г. е назначен за директор в ОУ "РЛюбен Каравелов" в град Пещера- длъжност,

която заема до своето пенсиониране.

 За всички свои учинеце и колеги Йовко Раканов остава един безспорен престиж на професията,

която изпълнява. Той се превръща в еталон за подражание.

Екипът ни му желае здраве и дълголетие!

Бъдете здрав, г-н Раканов!