Рубрика "Пещерци" представя Иван Бонев - учителят по география на поколения пещерци

Рубрика "Пещерци" представя Иван Бонев - учителят по география на поколения пещерци c
07.10.21 13:54

Иван Тодоров Бонев е доайенът на учителите в Пещера. 

Преподавал на поколения пещерци той и до момента се ползва с изключителна признателност и уважение сред своите ученици и съграждани.

Роден е на 13 март 1929г. той става един от водещите преподаватели по география в града.

Работи в Пещерската смесена гимназия, по-късно преименована на СОУ " Св.Климент Охридски".

Иван Бонев успява да предаде на своите ученици високо равнище на подготовка и знания по преподавания предмет,

Стреми се към преподаване на високи знания и умения, по-високо равнище а възпитаност и поведение не само на отделната личност, но и на класа като цяло.

Проявява и творчество в работата. Изявява се с публикации в страниците на педагогическия печат, с организация на кръжоци, с научни съобщения.

За своята активна преподавателска дейност е удостоен с честа да бъде носител I квалификация орден "Кирил и Методий", главен учител "Сребърна звезда" и ветеран на ЦС на БПС.

Иван Бонев е и курсови щабен офицер в дивизия ОЗиР с придобит чин майор. Ето защо той е и изключително добре подготвен и за другата дисциплина, която води Военно дело.

За всички в Пещера обаче си остава Учителят Бонев, а много от учениците му и до днес се обръщат към него с "Даскале".