Стефан Василев Попчев - пазителят на историята

Стефан Василев Попчев - пазителят на историята Стефан Василев Попчев - пазителят на историята
30.10.20 14:12

“ Най-много угризения изпитвам от факта, че не успях да разкажа достатъчно за онези скромни труженици, преподаватели, истински творци в професията, които не обичаха да шумят, а повече работиха. Изпълнявайки тази благородна мисия, в малкото и голямото, те формираха облика на училището в града, района и в полувисшите и висши учебни заведения, с устрема си да се върви напред и нагоре. Не назовавам имена. Те са много. Но те разбираха ясно, че да бъдеш учител не е просто професия, а занаят, а преди всичко – любов и дълг, жажда и стремление, себеотрицание и жертвоготовност, живот, отдаден на другите.

 За тази категория учители, ученици и родители са изваяли в себе си един обаятелен образ на учителя, който пазят ревниво цял живот. За тях бихме казали с благородна завист „Щастливи учители!“.“

Стефан Попчев

   Стефан Василев Попчев е роден на 28 декември 1931г. в Пещера. Завършва средното си образование в Пещерската смесена гимназия през 1949г., а през 1961г. завършва висше образование в СУ " Св. Климент Охридски" със специалност история. Той е учител с Първи клас квалификация и е носител на ордените „Св.св. Кирил и Методий“ и „Червено знаме на труда“.

 Директор е на СОУ и ЕСПУ "Св. Климент Охридски" в Пещера от 1961 до 1992г. с прекъсване от 1978 до 1984г.,когато е секретар на Градския комитет на БКП в Пещера. Избиран е за общински съветник в мандат 1979-1984г. Председател на групата на историците в Пещера. Деситилетия от своя живот отдава на историята. Той е забележителен краевед, изследовател на миналото на Пещера и продуктивен автор. Книгите и публикации, издадени от него са:

" Страници из миналото на град Пещера" – пет глави, издадена през 1973г. в съавторство, "История на кооперативното движение в Пазарджишки окръг", "Образователното дело през периода на Възраждането", "Пътят към безсмъртието", "Приносът на възрожденската история на Пещера в патриотичното възпитание на учителите", "Пътят на 4-та Пещерска дружина в Сръбско-българската война", "Димитър Горов", „110 години Пещерско читалище“.

 Изследва живота и издава биографични очерци за Димитър Горов, в съавторство с Илия Маринов, за Стефан Попов, Ангел Калоянов, Александър Смирнов, Петър Мишев, Спас Мулетаров.

 Участник е с научни доклади и съобщения на общински, окръжни и национални научно-практически конференции, научни сесии, семинари и педагогически четения, юбилейни тържества, част от които са публикувани в сборници, вестници и списания. Активен общественик, участващ активно във всички видове исторически чествания. Участва в изготвянето на тематично-експозиционните планове на градския музей, на музея на МВР, гимназията и военното поделение в Пещера.

  Още приживе Стефан Попчев бива наречен Учителят на Пещера и той действително остава такъв. Става създател на най-доброто училище в региона и го пази като зеницата на окото си в бурни, трудни и смутни времена. Да си част от Гимназията става благословия- атмосфера на  дух, естетика и култура в дни, когато свободата на индивида е само кухо понятие. Възпитаниците на това училище бяха горди, че са част от него, а Стефан Попчев се гордееше с тези възпитаници като с негови собствени деца.

На 16 декември 2019г. в родния си град от този свят си отива един истински българин, подчинил живота си на историята и образователното дело в Пещера.