Сюлейман Кямил Рабчин – интелигентна доброта

Сюлейман Кямил Рабчин –  интелигентна доброта Сюлейман Кямил Рабчин –  интелигентна доброта
26.10.20 12:03

"Не се сещам за друг признак на превъзходство, освен за добротата."
Лудвиг ван Бетховен

Сюлейман Кямил Рабчин  е роден на 16 юни 1937г. в Пещера. След завършване на средното си образование се записва за студент в Педагогическия институт в Кърджали. Завършва през 1956г. със специалност начална педагогика. Започва работа като учител в турското училище „Назъм Хикмет“ в Пещера, където работи  до 1957г.

 През 1957г. е назначен и започва работа като начален учител в училище „Михаил Куманов“ в Пещера, в което прави всичко по силите си да предаде знания на учениците, както и се грижи за това те да посещават редовно учебните занятия.

  Заради активната си обществена дейност от 1960г. до 1966г. е избиран за председател на турското читалище в града.

 През месец март 1990г. участва в създаването на ДПС –в Пещера, като е избран за Секретар на  движението, а през 1991г.- след оттеглянето от председателското място на учителя Юскер Кертов, Сюлейман Рабчин става председател на същото. През 1992г. започва работа като учител  в ОУ „Св.Патриарх Евтимий“.

 Като учител Сюлейман Рабчин остава дълго в съзнанието на своите ученици и колеги, заради своите добродетели - изключителна човечност , почтеност, скромност и доброта.

 

 Сюлейман Кямил Рабчин умира на 30 юни 2013г. в Пещера.