В рубрика "Пещерци" Ви представяме Димитър Свиленов Ранев

В рубрика "Пещерци" Ви представяме Димитър Свиленов Ранев c
18.04.19 09:17

Проф. д-р Димитър Ранев е роден и израснал в Пещера. Роден е на 8 януари 1926г. Завършва средно образование в родния си град, а висше – в тогавашния ВВМИ – София. След своето завършване, започва практика като военен лекар в отделение Пластика на Общоармейска болница – София. Специализира във Франция, където става член на Световната организация по изгаряния и по пластична хирургия и всепризнат създател на съвременната българска школа по комбусциология – медицината, свързана с лечението на изгаряния и отстраняването на техните последици. Проф. Димитър Ранев изследва реакциите на тялото за термична травма, разработва нови ефективни начини за борба с шока от болката,търси начини за намаляване на мащабните кожни лезии, сепсиса и други състояния, които съпътстват тежките изгаряния. Освен талантлив хирург, той е и откривател на българското лекарство „Дефламол” за лечение на тежки изгаряния. Ранев се счита за един от основателите на съвременната пластична хирургия. Като отделно направление в България, пластичната хирургия започва да се развива основно във връзка с лечението на изгарянията. През 1957г, , когато още е само на 31 години, бъдещият професор Ранев има главната заслуга за създаването на отделение към тогавашния ВВМИ за лечение на изгаряния. В последствие, през 1964г, отделението прераства в Републикански център по изгарянията, през 1978г. прераства в Секция по термична травма и от 1993г.- в Секция по изгаряния и пластична хирургия. За времето си всички специалисти в тази област са негови ученици. Автор е на повече от 100 научни труда – монографии, книги, публикации в български и чужди списания. Участва с доклади на редица международни конгреси и симпозиуми. Световната си известност добива с постиженията си в лечението на шока при изгаряния. Човек с главно "Ч", Стотици пещерци са получили съдействие за лечение от негова страна. Проявява изключителна привързаност и съпричастност към своите съграждани и родния си град. Умира през 1977г. в София.