В рубрика "Пещерци" представяме Таня Димитрова

В рубрика "Пещерци" представяме Таня Димитрова c
12.03.21 16:00

 Стоянка Василева Димитрова е родена на 14.02.1951г. в град Пещера.

 Първоначално завършва полувисшия институт за детски учителки в град Варна, след това работи известно време по специалността си, а в последствие записва и завършва висше образование с образователна степен Магистър по специалността Детска педагогика. Таня Димитрова притежава IIПКС (професионално-квалификационна степен)

Изключително позитивна и добронамерена, Таня спечелва с лекота любовта на своите малки възпитаници. Те с обич посещават години след завършването си своята любима първа учителка.

През м.януари 1993г. Таня Димитрова става директор на детска градина "Изграв" в родния си град. Тази длъжност тя заема до самото си пенсиониране през м.август 2011г.

 

 Освен любовта на децата, със своя висок професионализъм, готовност за помощ, отдаденост на професията и широка усмивка Таня Димитрова заслужено се сдобива и с уважението на своите колеги и подчинени.

На нея има посветен стих:

 

На Таня

 От бързея на времето увлечени,

задъхани,небрежни,суетни,уморени,

влюбени,разлюбени,обречени,

Неусетно и за нас станахме големи.

 

Като пясък през пръсти изниза се времето,

сребърен прах ни поръси косите,

но стъпили здраво на дните на стремето,

пазим още топлия блясък в очите.

 

И се връщаме вечер при спомена,

под сянката на явора стаени,

на чувствата първи при романа,

отново млади,макар замислени и вглъбени.

 

Внуците сега ще любят пламенно и жарко,

както сме ги учили сами и в любовта им,

макар и за кратко, ние ще се преродим.

 

Неусетно и за нас самите,станахме големи.

Влюбени,разлюбени,обречени,

задъхани,небрежни,суетни,уморени,

от бързия на времето увлечени...

 

 

Земният път на Таня приключва на 10.02.2017г в Пещера.

 

Поклон пред светлата й памет!

 

Автор-Зоя Кацарова