В рубриката "Пещерци" представяме Иван Попов

В рубриката "Пещерци" представяме Иван Попов c
11.02.20 13:43

Иван Стоянов Попов е роден на 16.06.1872г. в Пещера. Бащаму е Стоян Попов-пещерският делегат на събранието в Оборище. Завършил основното си образование в родния си град, а гимназиално-в Пловдив. За кратко е учител в Брезово и Панагюрище. Завършва висшето си образование в София със специалност "История" през 1896г. Отново започва работа като учител в Цариброд и Пещера. Преди края на Първата световна война се премества в София, където преподава история. Негов ученек е и престолонаследника княз Борис. Иван Попов започва работа като главен инспектор по история в Министерство на народното просвещение да своето пенсиониране през 1938г.

На учредителното събрание на пещерската земляческа служба в София му е възложено да напише история на Пещера до Освобождението. Той започва да работи  като събира документи, спомени на стари хора, веществени доказателства. Завършва своя труд през септември 1944г., но поради липса на средства този труда бива издаден в съавторство едва през 1973г. Единадесет години след смъртта на историка. По искане на Стоян Заимов написва и описание на Пещера и събитията през Априлското въстание. Това е и първата писана история за Пещера. 

Освен историк, Иван Попов е и виден общественик, той е пръв председател на Читалеще "Развитие" и активен член на Българското историческо дружество. Като виден историк той вещо пише учебници по история, от които се учат хиляди деца.

Умира на 28 май 1962г.