В рубриката "Пещерци" днес Ви представяме д-р Петър Христов Цикалов

В рубриката "Пещерци" днес Ви представяме д-р Петър Христов Цикалов c
29.06.19 11:33

Д-р Петър Христов Цикалов е син на поборника Христо Цикалов- член на местния революционен комитет, в чийто дом е посрещнат Георги Бенковски. Петър Цикалов е роден на 12 .01.1893г./стар стил/ . Основното си образование завършва в Пещера, след което учи и завършва Пловдивска гимназия "Александър I" в Пловдив. Заминава за Италия,започва да учи медицина и като студент участва в Първата световна война. През 1922г. усешно завършва в Неапол медицинското си образование. Специализира гинекология в Париж и след завръщането си през 1928г. в България е назначен за участъков лекар в гр.Кула. Там, той се разболява от петнист тиф и получава доживотно увреждане на сърцето. През 1928г. е градски лекар в Пещера,където обслужва цялото население, подпомогнат само от фелдшер и санитарка, а от 1944г., до пенсионирането си през 1953 г е Околийски лекар. Създател и обслужващ лекар на Детска здавна съвещателна станция, която има за цел внедряване на съвременен начин за отглеждане на новородените и води борба с високата детска смъртност.   На обществени начала завежда Родилен дом-Пещера, открит от Женското дружество на 7.04.1945г. Д-р Петър Цикалов е дълогодишен председател на Дружество "Червен кръст"-Пещера и учредител и пръв председател на Българо-съветско дружество в града. Заради високия авторитет, с който се ползва сред съгражданите си, е избиран многократно за общински съветник. Изключително деен, любезен и жертовоготовен, д-р Петър Цикалов се превръща в любимец на населението. Погребението му през 1971г., се превръща в истинско преклонение на пещерци пред труда и делото на лекаря.