Йордан Николов Пенев - история, прочетена на френски

Йордан Николов Пенев - история, прочетена на френски Йордан Николов Пенев - история, прочетена на френски
14.10.20 15:05

Единствено мечтите за бъдещето ми харесват повече от историята на миналото.“

Томас Джеферсън

 

 Йордан Николов Пенев е роден на 24 април 1932г. в с.Радилово /Пещерска околия/ Завършва основното си образование в ОУ „Паисий Хилендарски“- Радилово, а средно в Пещерската смесена гимназия. През 1954 г. Учителския институт в Пловдив. „

 Започва своята преподавателска кариера като учител по история и френски език в село Барутин, в последствие с. Касък, завръща се в родното си село Радилово като преподавател, а в последствие започва да работи и в съседното село Капитан Димитриево.

 Бива назначен и започва работа първо като учител, а в последствие и като директор (от 1970 до 1975 година) в ОУ “Любен Каравелов“-гр. Пещера. По негова идея в ръководеното от него училище през 1973 г. започва прилагането на програми със засилено трудово обучение. Започва изучаване на специалностите металообработване, дървообработване, плетачество. В последствие, в резултат на тази инициатива стартира и обучение на учениците в паралелки със специална  професионална насоченост и по-специално в подготовката на кадри за обувното производство в града.

 По инициатива на учителя Пенев стартира и привличане и задържане на ученици от ромски произход в училището и подготвянето им за професионалната сфера.

 През 1975г. Йордан Пенев започва работа като преподавател в ЕСПУ „Св.Климент Охридски“- Пещера, а в последствие в първоначалното си училище ОУ“Паисий Хилендарски“-с. Радилово, където работи до своето пенсиониране.

 Дори и в пенсионна възраст Пенев е неуморим и продължава със своята обществена дейност. По негова инициатива е създаден пенсионерски клуб „Надежда“ в родното си село и е негов председател до 2010г.

 Умира на 23 октомври 2012 г. в родното си село.