Йордан Василев Ангелчов – принципи на челно място

Йордан Василев Ангелчов – принципи на челно място Йордан Василев Ангелчов – принципи на челно място
29.10.20 10:11

Йордан Василев Ангелчов – принципи на челно място

Педагогът е човекът, който прави трудните неща лесни“

Ралф Уолдо Емерсон  

   Йордан Василев Ангелчов е роден на  1927г. в с. Радилово, Пещерско. Завършва средно-специално образование във Велинград.

 През 1949г. завършва Институт за начални учители и започва да работи като учител в Батак , местността Беглика до 1950г. След това отбива военна служба в ШЗО „Христо Ботев“ и пехотно поделение от 1950г. до 1955г. Завръща се към учителската професия през 1955г и работи като учител начално отделение в с. Исперихово до 1958г.  След това започва работа като начален учител в НУ „Алеко Константинов“ в Пещера и дава своя съществен принос за развитието на училището и подобряване на учебно-възпитателната работа.

 Йордан Ангелчов проявява и изключително активна обществена дейност. През периода 1958-1963г. е избиран за съдебен заседател, а в периода 1976-1979г. е и общински съветник.

 Създава десетки публикации във вестниците „Родопска искра“ и „Септемврийско знаме“ с историческа и обществена насоченост.

 През 1973г. става и съавтор в книгата „Страници из миналото на град Пещера“.

За своите ученици, колеги и познати учителят Ангелчов остава символ на принципност и честност в обучението, работата и живота.  С работата и изследванията си той оставя следа в културния и обществен живот на града.

 

 Земният му път приключва на 26 ноември 2008г. в Пещера.

 

Използвана литература:

- Пунев, Ан. „Енциклопедичен речник на Пещера“

- Попчев, Ст. „150 години светско училище в Пещера“