Рубрика "Пещерци" представя Васка Симонова - нежната сила на музиката

25.10.21 12:28

Васка Георгиева Симонова е родена на 16 декември в Пещера. След завършване на средното си образование е приета за студентка във Висш музикално-педагогически институт - Пловдив, който завършва пр...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Стоянка Килова - вълшебницата по химия

24.10.21 14:36

Стоянка Тодорова Килова е родена на 30 януари в с. Розово. Завършва своето основно образование в ОУ "Георги Бенковски" в родното си село. След това завършва средно образование в гр. Брацигово в ...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Стойка Батаклиева-доайенът на учителите в Пещера

23.10.21 14:14

Стойка Маргаритова Батаклиева е родена на 10 ноември 1928 г. в град Батак. Завършва гимназията в Пещера през 1945 г. През 1949 г. завършва института за гимназиален учител в гр.Пловдив. Започв...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя" Йовко Раканов- внушителната сила на историята

22.10.21 15:12

Йовко Тодоров Раканов е роден на 4 юли1942г. в Гърция в семейството на военнослужeщ. Средното си образование получава в Пещерската смесена гимназия "Климент Охридски". След отбиване на военна сл...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Екатерина Велева - една уникална учителка

21.10.21 14:19

Екатерина Стоянова Велева е родена на 28 март в Пещера. Първо завършва Начално училище "Алеко Константинов" в Пещера, след това прогимназията "Петко Р. Славейков", а средното си образование в СПУ "...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Анастасия Мицова - госпожата по химия

20.10.21 15:34

Анастасия Иванова Мицова е родена на 28.02..в Пещера. Завършва средното си образование в гимназията в родния град. Висшето си образование завършва в Университета "Св.Климент Охридски" в София съ...

Преглед