Рубрика "Пещерци" представя" Йовко Раканов- внушителната сила на историята

22.10.21 15:12

Йовко Тодоров Раканов е роден на 4 юли1942г. в Гърция в семейството на военнослужeщ. Средното си образование получава в Пещерската смесена гимназия "Климент Охридски". След отбиване на военна сл...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Екатерина Велева - една уникална учителка

21.10.21 14:19

Екатерина Стоянова Велева е родена на 28 март в Пещера. Първо завършва Начално училище "Алеко Константинов" в Пещера, след това прогимназията "Петко Р. Славейков", а средното си образование в СПУ "...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Анастасия Мицова - госпожата по химия

20.10.21 15:34

Анастасия Иванова Мицова е родена на 28.02..в Пещера. Завършва средното си образование в гимназията в родния град. Висшето си образование завършва в Университета "Св.Климент Охридски" в София съ...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Недка Кирова- разкошната начална учителка

19.10.21 15:41

НЕДКА ИЛИЕВА КИРОВА Начална учителка в начално училище „Иван Вазов“, понастоящем „Михаил Каролиди“, гр. Пещера Родена на 30 ноемврив с. Башкьой, Румъния. По народност-Българка. През 1940г. п...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Виолета Ташкова - всеотдайната учителка

18.10.21 16:03

Виолета Атанасова Ташкова е родена във Велинград. Завършва висшето си образование в Института за начални учители в град София. След като се омъжва в Пещера започва работа в училище "Любен Караве...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Христина Петрова - фантастичната учителка по физика

17.10.21 14:52

Христина Янакиева Петрова е родена на 28.09. в град Пещера. Завършва своето средно образование през 1964г. в СПУ "Климент Охридски" в родния си град. Веднага сед това е приета да учи във Висшия...

Преглед