Рубрика "Пещерци" представя Мария Кермедчиева - енергичната преподавателка

16.10.21 13:26

Мария Иванова Кермедчиева е родена на 31 юли в гр. Мъглиж. Завършва Висш селскостопански институт в Пловдив със специалност лозаро-градинарство през 1963г. През 1963-1964г. работи като главен агром...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Мария Балабанова - прелестната преподавателка по руски език

15.10.21 08:54

Малия Павлова Балабанова е родена на 2 октомври в с.Микрополис /Драма-Гърция/. Още, когато е невръстна семейството й се преселва в Пещера, където Мария завършва своето средно образование в ССТ "...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Костадин Ташков" - трудолюбивият художник-общественик

14.10.21 13:06

Костадин Иванов Ташков е роден в Пещера на 4декември1944г. През 1969г. завършва Учителския институт в гр.Станке Димитров.със специалност "Изобразително изкуство и трудово обучение". Своя трудов ...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Любка Руйнина - нежната усмивка на математиката

13.10.21 14:33

Любка Петрова Руйнина ее родена на 22 април в с.Брестовица. Завършва средното си образование в гимназия "Димитър Благоев"-Пловдив, а висше в ПУ "Паисий Хилендарски" -гр.Пловдив. През 1970г. запо...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Екатерина Данчева - поетесата литератор

12.10.21 11:16

Екатерина Атанасова Данчева е родена на 22 март в Пещера, където завършва своето гимназиално образование. Записва да учи висше образование и през 1966г. завършва българска филология в Софийски у...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Мария Чолакова-Зачева - възхитителният инженер-химик

11.10.21 11:44

Мария Александрова Зачева /Чолакова/ е родена на 23 август . Завършва Университета по хранителни технологии в Пловдив. Назначена е в Завод за микробиални препарати като химик, а в последствие и ...

Преглед