Клип 10 от играта "Възрожденско приключение"

Публикуваните клипове са създадени с образователна и популяризираща град Пещера цел.