Неделчо Рядков-кандидат за общински съветник представя Никола Бойкинов

Неделчо Рядков е известен пещерец. Той е предприемач, чиято дейност е изключително разнообразна. Счита себе си за работлив и деен, амбициозен и упорит бизнесмен, за когото семейството е на първо място. Заради своето влияние той е наясно с противоречивите мнения за себе си. Като демократ, приема всички тях и счита, че дейните и влиятелни хора, освен на похвали, подлежат и на критика. В момента Неделчо Рядков осигурява чрез своя бизнес препитание на много фамилии. Среща уважение сред хората, с които работи и успява да създаде дълготрайни бизнес, партньорски и приятелски взаимоотношения. Приема предизвикателството и се кандидатира за общински съветник. Застава плътно зад кандидатурата на д-р Николай Пенев за кмет на Община Пещера, защото вижда в негово лице личност, която е в състояние да изпълни поетите към обществеността ангажименти, развива своите знания, умения и потенциал постоянно и непрекъснато, и отстоява до край позициите и идеите, в които вярва. 

Неделчо Рядков избра да Ви представим един от кметовете на Пещера, кметували най-дълго и успешно,

НИКОЛА МАРКОВ БОЙКИНОВ

Никола Бойкинов  е роден в Пещера през 1906г. Завършва основно образование и започва да учи в смесената гимназия, но се налага да започне работа като общ работник за да се издържа. След това започва работа в търговското пещерско сдружение, после в пътно-строителна секция. След 1944г. работи последователно като секретар и зам.-председател на Околийски народен съвет, сътрудник на председателя на Окръжен съвет, началник в Управление "Държавен резерв", директор на МТС-Пазаджик , директор на Завод за антибиотици-Пещера. През 1960г. заема длъжността кмет и започва мандатът му, характерен с деловитост и творчество, с размах и строителство, със създаване на придобивки и добра комуникация с населението, с изграждане на промишлената зона на града, с увеличаване престижа на Пещера. Неговият мандат е един от най-дългите в историята на общината-11 години. През негово време се разкриват нови строителни терени, изгража се водопроводна мрежа за стопанска и питейна вода, извършва се пълната канализация на града, напредва неимоверно много благоустрояването- паважиране и асфалтиране на улици, тротоари, маркировка, строителство на кино, стадион, градски музей, асфалтиране пътя за курорта. Ерата на управление на Никола Бойкинов се определя като най-продуктивната за града. Умира през 1995г. и е изпратен с признателността на цялата пещерска общественост.

 

Благодарим Ви!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!