Списание "Кинематографичен преглед" брой 28,стр10

Добавено : 01.05.19, 07:51

Документът описва творчески изяве на Цвета и Маня Цачеви. Предоставен ни е с любезното с действие на г-н Петър Кърджилов.