ИНЖЕНЕР ОТ ПЕЩЕРА СЪЗДАВА ИЗПОЛЗВАНА И ДО ДНЕС ТАБЛИЦА ЗА СТРОЕЖ НА ПЪТИЩА

ИНЖЕНЕР ОТ ПЕЩЕРА СЪЗДАВА ИЗПОЛЗВАНА И ДО ДНЕС  ТАБЛИЦА ЗА СТРОЕЖ НА ПЪТИЩА c
13.11.23 г., 8:10

 

   Инж. Константин Атанасов Кукидов (Кукидис) е първият дипломиран инженер в Пещерска околия. Той е роден през 1871г. в Пещера. Завършва средно образование като изучава интензивно френски език, за да осигури езиково обучението си в чужбина. През 1898г. се записва да учи в Университета по архитектура и строителство в град Гент  Белгия. Завършва го успешно предсрочно през 1900г. и се прибира в България с диплома за инженер и владее четири езика писмено и говоримо – английски, немски, френски и гръцки.

 

   Назначен е на работа в общината, като парадоксът е, че тъй като е първият въобще в историята на града инженер липсва щат за неговата професия. Такъв се създава в последствие, но Кукидов вече е назначен на работа в Министерство на благоустройството в София, където дълги години работи по специалността си. В последствие е назначен за главен инженер в Трудова повинност.

 

 В следствие на богатия си професионален опит в изграждането на пътища през 1921г. издава „Наръчна книга за разбиване на кривите и определяне на ъглите (без желомерен уред)“. Изрично е описано, че книгата е „натъкмена за нуждите на пътищата по таблиците на von ARETIN“. Към нея са добавени и три приложения с фигури. Книгата е издадена в Плевен, а с печатането й са зеаме печатница „Мотавчиев и син“ от същия град.

 

 В самия предговор инж. Кукидов пише: Таблици за разбиване на кривите има много и по-пълни, но при употребляването им нужно е за определяне на централния ъгъл да се разполага с ъгломерен инструмент.  С настоящите таблици, натъкмени за нуждите на пътищата по тези на von Aretin, може само с рулетка и жалони да се определи доста точно централния ъгъл.  Така те стават достъпни и за лица по-малко технически подготвени (пикьори, надзиратели и пр.), на които от голема полза ще са при възстановяване на трасетата.“

 

 Книгата се продава на цена от 20лв. и е изкупена почти напълно веднага след издаването й, като и до днес служи за ориентир при определяне на централния ъгъл без ъгломери на лицата, заети в пътното строителство.

 

 Така самата таблица започва да носи името на своя автор и в строителния бранш е известна като „Таблица на Кукидов“.

 

 Инж. Константин Кукидов става изключително популярен и търсен за различни видове консултации от специалисти в строителството до самия край на живота си. През 1949г., когато е на преклонна възраст от 78г. идва на гости в Пещера, където го застига смъртта. Съдбата определя родното му място да го приюти в последния му дом.