ПЕЩЕРЕЦ Е ОСНОВНИЯТ ДАРИТЕЛ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МАНАСТИРА "СВ. СВ. КИРИК И ЮЛИТА" В ГОРНИ ВОДЕН

ПЕЩЕРЕЦ Е ОСНОВНИЯТ ДАРИТЕЛ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МАНАСТИРА "СВ. СВ. КИРИК И ЮЛИТА" В ГОРНИ ВОДЕН c
13.11.23 г., 8:25

 Манастирът е опожарен и разрушен през 1810г. от ордите на Емин паша, но десетилетия по-късно започва работа по неговото цялостно възстановяване. Използвани са ломен камък и хоросан за градежа, а покривът е покрит с каменни плочи. Вътре е изографисан със сцени от Стария и Новия завет.

 Най-силно впечатление е правил ктиторският портрет на Янаки Политов- дарителят за възстановяването. Той е нарисуван в цял ръст, с шапка, тежко кожено палто и червен пояс, като в дясната си ръка държи макет на църква.

От двете страни на главата му е бил изписан текст: "Янаки Политис (той се е гърчеел), ктитор, въздигнал храма с лични пари при игуменството на йеромонах Герасим и от ръката на зограф Алекси Атанасов в 1862г.".

 Янаки Политов е роден около 1795г. Той се е гърчеел и е настоявал да бъде наричан Политис е български абаджия, който е останал неженен до края на живота си. Произхожда от известната фамилия от Пещера Политови, свързани със Зафир Чорбаджи. Натрупва огромни капитали от търговията с аби. Фамилията му е изключително богата и много известна в Пловдив. Знае се, че са били гръкомани и са говорили единствено на гръцки.

 Името на Янаки Политис фигурира като виден дарител от Филипопол в книгата „Ответ Русскому вестнику по болгарским делам“, издадена през 1858г. в Санкт Петербург.

 В края на живота си разчита на грижите на племенницата си. Умира през 1865г. на около 70 годишна възраст

 Стенописът на представителя от Пещерския род за съжаление вече не съществува.

 

Снимка :Възрожденският Пловдив“автор Николай Генчев

Оцветяване- Мария Джуркова