Рубрика "Пещерци" представя Невенка Маргинова - сияйното постоянство

Рубрика "Пещерци" представя Невенка Маргинова - сияйното постоянство c
27.10.21 14:40

Невенка Георгиева Маргинова е родена на 27 октомври в Пещера.

Завършва средно образование през 1966г. в Пещера.

Записва да учи и през 1968г. успешно се дипломира в Институт за детски

учителки "Надежда Крупская" в София.

През 1985г. завършва Югозападен унивеситет Благоевград - филиал на Софийски

университет със специалност "Предучилищна педагогика".

През 1973г. придобива II клас квалификация, а в последствие и степен "Старши учител".

През 1968г. започва работа като детска учителка в ДГ "Слънчо" в Пещера,

а през 1987г. е назначена за директор на детското заведение.

През 2007 - 2008г. е избрана за "Директор на годината" в Пазарджишки окръг -

състезание организирано от Регионалния инспекторат. 

 

Целия си 40-годишен трудов стаж на Невенка Маргинова, от които 19 години като

учител и 21 години като директор, преминава в едно-единствено

учебно заведение - ДГ "Слънчо" - Пещера.

 

 На своите възпитаници и на всички свои колеги Невенка Маргинова е позната като

една от най- сияйните колони на постоянството, добронамереността и човечността.

 

Пожелаваме здраве и дълголетие на г-жа Маргинова и сияйната усмивка да не слиза

от лицето й! Чест и почитания и за личния й празник днес!

Бъдете здрава, г-жо Маргинова!