Лавски не е идвал в Пещера

Лавски не е идвал в Пещера c
13.07.23 г., 11:59

Община Пещера е родно място на много известни българи, дали своя принос за съвременната култура, политика, медицина и образование. Градът има забележителна история, съхранена родова памет и автентични традиции. Много моменти от историята на родопския град обаче не са достатъчно проучени и известни на широката общественост. Започваме една поредица от материали, в която с помощта Мария Джуркова – общественик, родолюбец, съвременен будител и краевед, ще ви запознаем с малко известни факти и документи от историята на община Пещера.

  Мария Джуркова

Знаете ли, че…многократно се е повдигал въпросът дали Апостолът на свободата Васил Левски е посещавал Пещера. Историкът-краевед от Пещера Анастас Пунев твърди с категоричност, че той не е бил на посещение в този град. Напоследък все по-често започва отново да се подвига този въпрос, като се дава приоритет на мнението, че човек, съвпадащ по описание и дегизиран като по-възрастен е държал революционни проповеди в църквите в Пещера и Батак. Твърди се, че същият е ползвал псевдонима Дядо Чиляк. Едно писмо от 1909г., написано от очевидеца Стоян Попов- бащата на пещерския историк-краевед Иван Попов дава категорично обяснение, че личността на Дядо Чиляк е тази на Дядо Цвятко, както и, че като очевидец е свидетел на посещението в Пещера единствено на Георги Бенковски.

Автентично писмо потвърждава, че Левски не е идвал в Пещера и не е Дядо Чиляк

Писмото е налично единствено на микрофилм в Централен Държавен Архив, а текстът му касае предложение за превръщане на къщата, посетена от Бенковски, в музей. Текстът на писмото е следния:

   Снимки: Мария Джуркова                                                                                                                                                                                                               До

г-н Стоян Заимов

председател на комитета Цар Освободител

в ст. /столица/ София

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Стоян П. Иванов от гр. Пещера

Като съвременник на събитията у нас през годините 1870-76 год. за освобождението ни и очевидец на някои важни подготвителни сцени по това важно за историята дело, счетох за потребно Уважаемий Г-не председателю, да донеса до Вашето знание и като огнище на искрите на свободата ни, в нашия градец Пещера, е послужила през онова време къщата на съгражданина ни Петръ Цикалати, която по настоящем ся намира в ръцете на кметството ни, взета за дълг от бившия й притежател Георги Петров Цикалов. В нея къща са доходили тогава апостолите на свободата ни : Георги Бенковски и Дядо Цвятко /Дядо Чиляк/ и са вербували в нея свои съмишленици, помощници и дейци по това ни освободително дело.

За такъво свърталище послужила тая къща през тия странски времена не може да не блещи в очите ни като ярко светилище на свободата ни и по нея ние местните жители, за сега, не може да не гледаме на ней като на къща-музей на тая наша свобода.

Поради това за неизлишно считам да Ви донеса за това, Г-не Председателю, и наета за важността й в това отношение и, впоследствие , подканя да благоволите и констатирате тоя факт ; та, ако почитаемий председателствувания от Вас Комитет „Цар Освободител“ намери за добро и полезно , да я впише в списъка на къщите- музеи и за освобождението нии, впоследствие я отчужди и приспособи за тая цел, за да имаме монументи на заисканата и от нас самите свобода, което вярвам не ще бъде малък принос на историята ни по потърсванието на тая свобода

При това, нека Ви е знайно, Г-не Председателе, че тая къща преди няколко години е фотографирана като такъва от некои Софийски заинтересувани лица, та може би ще се намира тая фотография в музея от тези сбирки.

Като вярвам, проче, Г-не Председателю в Вашите високи патриотически чувства, доказани с неуценимите Ваши дела и заслуги в отношение добиванието на днешните политически свободи, смятам да очаквам Вашата полезна заинтресованост по случая и постъпката и разпорежданието Ви по-нататък за увековечаването на това свято начинание за направянието на къща-музей на революционното ни въстание против турците през 1876 година

Гр.Пещера

6 юлий 1905год.

С дълбоки почитания: С.Попов

 

Автор: Мария Джуркова

Източник: http://pa1-media.bg