Изказване на Председателя на ИК за иницииране на местен референдум Златка Цвеева пред ОС-Пещера

Уважаеми дами и господа,
С повечето от вас се познаваме лично ,с други задочно ,но да се представя , казвам се Златка Цвеева . Не съм тук да ви прожектирам филми ,да ви водя експерти или да ви чета статии от някой професор,няма да ви раздавам листовки и ще бъда изключително кратка.Тук съм,обаче в качеството си на гражданин на община Пещера,жител на град Пещера , председател на инициативен комитет за произвеждане на местен референдум и представляващ малко над 3000 до момента мои и ваши съграждани подписали се за произвеждането на местен референдум против инсталацията за изгаряне на опасни отпадъци и бъдещото инвестиционно намерение за изграждането на депо за опасни отпадъци . Тук съм защото това е моя град ,това е града на хората ,които в момента представлявам,не е града на някои инвеститор ,който и да е той. Тук съм в качеството си на представител на хората ,които ви пратиха в този общински съвет.Защото ,Господа общински съветници ,вие не сте назначени ,вие сте избрани .И сте избрани от нас жителите на община Пещера. В този ред на мисли ще ви припомня ,че само преди три месеца на първото си заседание на 15,11,2019 година вие всички се заклехте в името на Република България да спазвате Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководите от интересите на гражданите от Община Пещера и да работите за тяхното благоденствие.
 Гражданите на община Пещера пък от своя страна ,освен че упражниха правото си да гласуват на последните избори и да ви пратят тук имат и други права ,които  упражняват в момента ,а те упражняват конституционното и гражданското си право  да искат произвеждането на местен референдум по въпрос ,който смятаме ,че касае здравето ,живота и средата в която живеем и отглеждаме децата си. Всички сте наясно ,че огромна част от жителите на община Пещера не желаят нито съществуващата инсталация за изгаряне на опасни отпадъци ,чиито старт е при неясни и непрозрачни условия за същите тия жители ,от чиито интереси вие трябва да се ръководите. Правя само една вметка ,че се  погрижих да изискам по закона за достъп до обществена информация протокол от общественото обсъждане ,което е така мистериозно проведено на 26.10.2015 и който протокол задължително трябва да е качен в сайта на РИОСВ заедно със всички останали документи. По неясни причини този протокол липсва .Липсва и информация кои са били моралните стожери на пещерските интереси. Много ни е  важно да разберем кои са присъствалите и защо поименно са обявени един от  фирмата инвеститор ,четирима от фирмата извършила ДОВОС или така наречения Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и един от Балкански научно образователен център по екология и опазване на околната среда ,а не се знае кои са  присъствалите служители от общинска администрация и кои са гражданите ,чиито имена директора на РИОСВ отказва да предостави заради закона за защита на личните данни,което също е странно имайки предвид ,че имена без егн ,каквито са данните от протокол за обществено обдъждане не представляват лични данни.За едните закона важи ,а за другите не .Но и това не е важно ,защото така или иначе този протокол ще бъде предоставен по един или друг начин.Имаше една наредба 7 на МЗО ,която обаче е отменена през 2011 година,та в тая наредба се даваха санитарно хигиенни зони ,които уреждаха на какво разстояние от жилищни райони могат да се изграждат депа за опасни и неопасни отпадъци.Депата за опасни отпадъци можеха да се изграждат на не по- малко от 3000 метра от жилищните райони.В сегашната нормативна уредба ,обаче никъде не се посочват санитарно хигиенните зони и заради това инвеститора е много смел.
Бих искала също така да изясня въпроса със спекулирането на общественото мнение,че видиш ли някои от нас се опитва и иска да вземе работните места на тези,които работят в завода на инвеститора. Никой от нас няма подобна цел.Но нашата цел е тези заводи да работят така ,както изисква българското и европейско законодателство. Освен това референдума и въпросите в него не засягат по никакъв начин работещия завод ,а инсталацията и бъдещото депо.Зная ,че сега ще има такива от вас ,които ще кажат ,че точно така работят и всичко е наред и има документи и те са изрядни. Само,че вече е прецедент в нашата държава всичко винаги да е изрядно по документи. Някак си ни е много трудно да повярваме на тази изрядност след като се правят обществени обсъждания без протоколи, преди малко повече от две години се строеше и без документи ,които бяха издадени постфактум и сега вече са  изрядни.Тогава обаче дори и  Директора  призна,само че какво от това .А и темата е приключена и завода работи.Не вярвам ,че има такива от вас на които не им мирише ,не им пуши и са сигурни какво точно ще излиза от инсталацията при горенето на отпадъците. Не вярвам ,че има и такива от вас,които смятат ,че миризмата е от печките и камините на хората или от свинефермата ,както каза един директор. Чудесно е ,че от 10 дни в нашия град има Мобилна автоматична станция.Странното е ,че я няма от 5-6 години. Тази станция,обаче следи нивата на въглероден диоксид,озон,серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.Но тя не  измерва нивата на ДИОКСИН.Да не говорим ,че при изгарянето остава пепел ,която трябва да се изхвърли някъде. Има два вида пепел,онази ,която остава на дъното като при всяко обикновенно огнище ,тоест дънната пепел и летящата пепел- финни частици ,които попадат във въздуха и се отчитат само от специални контролни уреди. Дънната пепел е токсична,а летящата в пъти по - токсична.Тя съдържа токсични метали ,диоксини ,фурани и т.н.Изчислено е ,че от 60 до 80 % от замърсяването с диоксини се дължи на изгаряне на отпадъци.Един филтър би подобрил газовете ,но токсини има и в пепелта.А тя попада в почвата ,във водата ,във въздуха....  . Сега за мен и всички хора,подписали подписката за референдум ,а те са над 3000 вече,е важно да покажете за какво сте избрани и за какво милеете.Защото никой от нас няма никакви намерения да се изнася някъде ,било то на Купена както ни пращат ,някои хора,които ги превозват  само за работа от София и Пловдив след което ги връщат..Много ми се иска някои от вас да обясни на нас гражданите каква е ползата на пещерци от инсталацията и депото?. Не да обяснявате за работни места и т.н И сега има такива и те седят незаети . Тъжно е ,че сред вас има такива ,които обясняват как пътя ни е застлан с рози и как на мен ми се плаща .От кой ми се плаща не им стига смелостта да кажат.Но пък аз ще ви кажа ,че има и такива като мен ,които прявят нещо защото смятат ,че така е правилно. И бъдете сигурни ,че този град е съществувал преди вас ,ще съществува и след нас ,защото тези които останахме ще се борим за него.Сигурна съм,че утре отново ще има сълзливи статии в местни пещерски медии,които сега се кланят на вас ,ама вчера го правеха на други ,завчера на трети ,а утре ще се кланят  на четвърти. Утре Биовет организира ден на отворените врати,сигурна съм че ще има такива от вас ,които ще присъстват ,а след това ще обясняват как всичко е прекрасно и чудесно . Само ,че аз имам въпроси.Защо чак сега ? Защо след като Инсталацията работи от две години минимум,а от ноември града ври и кипи ! Защо сега ни канят ,а не желаят да кажат кои са гражданите и общинските служители присъствали на общественото обсъждане през 2017 година ? Какво искат да постигнат с отворените врати е само тяхна работа? Смятат ли,че като поканят пещерци и ние ще се откажем от референдума ? Защо ще ни посреща Ангел Желязков след като управител на Грийнбърн ЕООД е Евгений Дечев Желязков ,а собственик на капитала е ПРОГРЕС 2010 АД със съвет на директорите ИЛИЯНА МИТКОВА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА,
ДАРИНА ТОТЕВА ТОДОРОВА,Ивайло Митков Стоянов ? Тези собственици ,които изграждат подобни съоражения в нашия град ,къде са ? Вие познавате ли ги ? От дни се публикуват експертни мнения и се цитират градове като Виена, Копенхаген, Амстердам, Осло, Цюрих ,но това са едни от най-богатите градове .А Пещера дали е такъв ? И пак да попитам ,каква е ползата за градът? Да се обработва отпадъка който самият град генерира или става въпрос за търсене на печалба в модерна пазарна ниша? Ще се създадат много нови работни места ли? Ще се плащат големи данъци в общината ли? Ще се използва произведената енергия или "пара" от гражданите ( преференциално или безплатно)?
И изобщо, от големите инвестиции които се цитират, каква е ползата за градът? Вие Господа имате идеалната възможност ,такава каквато нито един друг общински съвет не е имал да покажете на пещерци ,че сте тук за да работите в тяхна полза .Щеше ми се така както охотно се срещате с инвеститора ,да пожелаете да се срещнете и с някой от инициативния комитет ,но уви.До ден днешен никой от вас не си напави труда да да разбере защо предприемаме действия за иницииране на референдум.Историята се повтаря ,а някои от нас  тоя филм вече го играха.Наслушахме се на обещания ,находихме се на срещи и даже повярвахме ,както аз ,така и другите ми съграждани . Само ,че нито едно от обещаното не беше спазено.Всъщност ние и не искаме да взимате нечия страна ,но вие сте длъжни да спазвате закона ,за нас и това ще бъде достатъчно. Щеше ми се някой от вас да излезе и вместо да обяснява на хората как те нищо не разбират ,как инвеститора е важен и как някой се продава за пари или цели бъдеща политическа кариера да заяви ,че гражданите в този град са му важни ,че са приоритет,че референдума е най- демократичното нещо и че щом има толкова граждани ,които го искат той ще се съобрази с тях .Щеше ми се след като виждате как месеци наред недоволството към инсталацията и инвестиционтото намерение расте ,да уточня това е НЕДОВОЛСТВО,а не интерес както му казват някой,вие да поведете хората ,така както го направиха в някои други населени места ,но пък в тази цялата работа има и нещо хубаво ,а то е че за пръв път пещерци са обединени в една кауза ,проявяват инициатива и никой от вас общинските съветници или кмета няма да е нужно да се оправдава нито пред партийните си  централи,нито пред бизнесмени за това ,че ще свършите работата за която сте сте длъжни да спазвате закона ,за нас и това ще бъде достатъчно. Щеше ми се някой от вас да излезе и вместо да обяснява на хората как те нищо не разбират ,как инвеститора е важен и как някой се продава за пари или цели бъдеща политическа кариера да заяви ,че гражданите в този град са му важни ,че са приоритет,че референдума е най- демократичното нещо и че щом има толкова граждани ,които го искат той ще се съобрази с тях и работата, за която сте избрани,а тя е отново повтарям работа в полза на гражданите. Вие Господа ,общински съветници можете да спрете инвестиционното намерение.Вие уважаеми господин кмет- също .Всички вие можете да го направите поради нецелесъобразност на инвестицията  точно така както преди дни го направи кмета на Перник или пък този на Попово където проблема е същия. Само ,че там никой не си зарови главата в пясъка и не чака месеци за да се срещне с гражданите.Действията на инвеститора може и да са законни ,може и да са документално добре направени ,но не са целесъобразни и инвестицията не се одобрява от голяма част от населението на общината ,които подкрепят с подписка инициирането на референдум. Затова аз съм тук като представител на онази част от населението на община Пещера ,която ме е упълномощила да поискам от вас- общинските съветници и кмета на община Пещера да подкрепите инициативата. Това е Уважаеми Господа , вярвам ,че всеки от вас знае наизуст клетвата ,която е положил. Благодаря ви за вниманието!