Стоян Попов

Преставяме Ви накратко историята за живота на Стоян Иванов Попов-едиинствения делегат на събранието в Оборище от Пещера.. Този клип е изработен по задание на Председателя на ОбС-Пещера д-р Николай Пенев, относно обществено допитване за изграждане "Алея на бележитите пещерци".

Използвани източници -

"Енциклопедичен речник Пещера" на Анастас Бл. Пунев. 

"Записки по българските въстания" на Захари Стоянов