Рубрика "Пещерци" представя Радка Куцева - голямото сърце в математиката

29.10.21, 15:27

Радка Божикова Куцева е родена на 2 февруари. Завършва своето средно образование в гимназия в град Гоце Делчев. Записва висше образование в гр.Смолян в Учителскияинститут със специалност Мате...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Стоянка Стоянова - когато думите свършат започва музиката

28.10.21, 10:32

Родена в Пещера на 21 юни. Средно-специалното си образование завършва в музикалното училище в град Пловдив с цигулка. След което се обучава в Музикална академия гр. Пловдив, която завършва със с...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Невенка Маргинова - сияйното постоянство

27.10.21, 14:40

Невенка Георгиева Маргинова е родена на 27 октомври в Пещера. Завършва средно образование през 1966г. в Пещера. Записва да учи и през 1968г. успешно се дипломира в Институт за детски учителки...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Димитрия Ламбрева - животът и словото на биологията

26.10.21, 13:18

Димитрийка Петкова Ламбрева е родена на 6 ноември в с.Бяга. Основното си образование завършва в ОУ”Христо Ботев”,а средно-в ЕСПУ ”Девети септември”(сега СУ”Народни будители”)град Брацигово. Учи...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Васка Симонова - нежната сила на музиката

25.10.21, 12:28

Васка Георгиева Симонова е родена на 16 декември в Пещера. След завършване на средното си образование е приета за студентка във Висш музикално-педагогически институт - Пловдив, който завършва пр...

Преглед

Рубрика "Пещерци" представя Стоянка Килова - вълшебницата по химия

24.10.21, 14:36

Стоянка Тодорова Килова е родена на 30 януари в с. Розово. Завършва своето основно образование в ОУ "Георги Бенковски" в родното си село. След това завършва средно образование в гр. Брацигово в ...

Преглед